Clients

·   Innovasjon Norge
·   Total
·   Universitetet i Oslo
·   Hydro
         - Olje og energi
         - Aluminium
         - Intern revisjon
         - Bedriftshelsetjeneste
·   Statoil
·   StatoilHydro
·   AGA Gas
·   Oslo kommune
         - Plan- og bygningsetaten

         - Samferdselsetaten
         - Opplæringsetaten
         - Byrådsavdelingen
·   TietoEnator Healthcare
·   Kirkens nødhjelp
·   Teknologisk institutt
·   Kongsberg Gruppen
·   FMC 
·   HELFO


Larger projects/extensive collaboration is indicated in cursive.
Since 2009 Joy B. Fjærtoft has worked at Oslo University Hospital in an 80% position.

·         Arbeiderpartiet

·         NITO

·         Norsk Organisasjonspsykologisk selskap (NOS)
·         Sirus
·         Amersham Health
·         Aker Kværner
·         Høgskolen i Vestfold
·         NTNU
·         NHO
·         Oslo Børs
·         Stig og Stein Idélaboratorium
·         Sosial- og helsedirektoratet
·         Helsedirektoratet
·         Statens landbruksforvaltning
·         NAV
·         Norsk kulturråd
·         Prosjekt Inkluderende arbeidsliv
·         Arbeidslivssentret Oslo
·         Montessori-skolene
·         Statens vegvesen
·         Delegation of the European Union to Norway
·         Blakstad sykehus
.       Ryenhjemmet


 

·         Diakonhjemmet sykehus

·         Akershus universitetssykehus

·         Aker sykehus

·         Politiet

·         Sanofi Synthelabo

·         Miljøverndepartementet

·         Kreftforeningen

·         Blindeforbundet

·         Helse og rehabilitering

·         Skatteetaten

·         Utdanningsforbundet

·         Forskerforbundet

·         Politiets fellesforbund

·         ISS Norge

·         Confex

·         Alna HMS-senter

·         Mangfold i arbeidslivet

·         ABM/Norsk Museumsutvikling

·         Medecines sans frontieres (Leger uten Grenser)

·         Yara

·         Vetco

Comments