Foredrag og seminarer

                                                                             Foto: Yay Micro

Kultur, kommunikasjon, endring, stressmestring.....

Her er noen titler:
 
Arbeidsglede -  Praktiske råd for individer og team 
 
Endringsledelse - Hvordan lykkes som leder med endringsarbeidet?
 
Endringsmestring - Å leve i endring. Spesielt for ansatte.
 
Emosjonell intelligens - Hva er det og hvorfor er det så viktig?
 
Forhandlingens psykologi - Å beherske det uuttalte for bedre resultater 
 
Forskjellighet i team - Hvordan få ulike mennesker til å spille godt sammen?
 
Fusjoner - Hva sier nyere forskning og erfaring om fallgruber og gode fremgangsmåter?
 
Gjennomslagskraft - Nå frem med ditt budskap!
 
Kommunikasjon - Hvordan få til en bedre dialog?
 
Kreativitet kan læres - Teknikker og tenkemåter
 
Kryss-kulturell kommunikasjon - Utfordringen for flerkulturelle arbeidsgrupper
 
Kulturbygging i praksis - Hva er ønsket kultur hos oss, og hvordan skal vi få det til ?
 
Personlig effektivitet - Hvordan styre tid og fokus for å oppnå det som er viktig for deg
 
Stressmestring - Hva kan gjøres med situasjonen og tenkesett for å takle belastninger bedre?
 
Å spille hverandre gode - Hvordan skape et anerkjennende miljø?
 
Åpent landskap - og andre kontorløsninger. Om arkitektur, struktur, kultur