Innsatsområder‎ > ‎

Gode endringsprosesser

Positiv endring: Mening, medvirkning, mestring

"Motstand mot endring" får ofte skylden når endringsprosesser støter på vanskeligheter. Men folk motsetter seg ikke endringer som de ser en mening i, som de får del i og som de føler de kan mestre. Kanskje det heller er noe i veien med hvordan prosessen kjøres? Det gjelder å designe endringsprosesser som ivareta behovet for mening, medvirkning og mestring.

Psychology at Work knytter sammen fire tradisjoner for å få til positiv endring:

· beste praksis innen ”change management”-tradisjonen

· fokus på organisasjonskultur, ikke bare struktur

· den skandinaviske ledelses- og arbeidslivstradisjon med vekt på tillit og involvering

· positiv psykologi som vektlegger løsningsfokuserte metoder og å utnytte styrker og ressurser

                                                              Foto: Yay Micro

Endringsledelse -temaer
 Kurs,konsultasjon,prosjektdeltakelse. Aktuelle temaer:
  • Mislykkede vs vellykkede endrings-prosesser: hva kjennetegner disse?

  • Kritiske suksessfaktorer

  • Hvordan inspirere, involvere, informere på beste måte?

  • Fra en "brennende plattform" som framtvinger endring til en "ønsket framtid" som viser retningen – og stegene i mellom

  • Det spesielle ved skandinavisk arbeidsliv – og hvorfor det er viktig å ta hensyn til dette i endringsarbeid

  • Reaksjoner på endring og håndtering av motstand

  • Behovet for kulturbygging sammen med strukturendring og hvordan det gjøres

  • Appreciative Inquiry som metode for positiv organisasjonsutvikling i praksis