Innsatsområder‎ > ‎

Kreativitet og innovasjon

Utvikling og implementering av lyse idéer

Produktutvikling, kundeservice, kvalitetsforbedringer, omstillings- og effektiviseringsarbeid, problemløsning på forskjellige områder. Organisasjonen vil tjene på å bruke gode metoder for å skape nye og nyttige løsninger. Kreativitetstrening vil inspirere og gi praktiske metoder for hvordan teamet, avdelingen eller prosjektgruppen kan jobbe sammen om å få til mer nyskapende resultater. Og ha det mer gøy underveis! Kreative arbeidsmiljøer viser ikke bare bedre innovasjonsevne, men også mer arbeidsglede og mindre stress.Joy Buikema Fjærtoft har holdt en rekke programmer og trent både ledere, team og konsulenter i kreativ problemløsning. Hun har levert seminarer til blant andre Hydro, NOS (Norsk organisasjonspsykologisk selskap) på deres årskonferanse, og NTNU.

                                                                                Foto: Yay Micro
 
Kurs, seminarer, fasilitatortrening. Aktuelle temaer:
  • Tenkning i faser: divergent og konvergent tenkning
  • Divergente og konvergente teknikker som både er nyttige og morsomme
  • Forskjellen på kreativitet og innovasjon
  • "Diversity" (forskjellighet, mangfold): Hvordan sammensetning av arbeidsgruppen påvirker dens evne til nyskaping
  • Balansekunsten innovasjon - tradisjon
  • Osborn-Parnes’ CPS-metode ("Creative Problem Solving")
  • De Bonos’ Seks-hatter-metode ("Six hats")
  • Storgruppeformat: Metoder som involverer mange aktører
  • Selvinstruksjoner: Hvordan det vi sier til oss selv, påvirker vår kreativitet
  • Hvordan organisasjonskulturen kan hemme eller fremme kreativitet

 

 
 
Comments