Innsatsområder‎ > ‎

Krysskulturell kompetanse

Kulturkompetanse er helt nødvendig i store deler av dagens arbeidsliv. Og det kommer til å bli mer og mer etterspurt. Dessverre er det et kompetanseområde som ofte blir neglisjert - særlig i Norge virker det som - i et forsøk på å tone ned kulturelle forskjeller. "Vi er jo alle så like" og "Det er bare snakk om sunn fornuft". Selvsagt er vi på mange områder like; det er noen grunnleggende menneskelige behov. Men vi er også forskjellige - hva som er sunn fornuft ett sted er ikke nødvendigvis det et annet sted.

Kryss-kulturelle møter er spennende og berikende, men kan også være frustrerende på grunn av forskjellige arbeidslivstradisjoner. Dette kommer til uttrykk på mange områder: ledelsesstil, kontrollregimer, initiativ, arbeidstid, holdninger til sikkerhet, kommunikasjonsform, tillit eller skepsis, mål og rapportering, kontrakter.... 

Å styrke den enkeltes og gruppens kulturkompetanse er måten å møte utfordringene på og samtidig utnytte på en positiv måte potensialet som ligger i forskjellighet.


Joy Buikema Fjærtoft's bakgrunn som innvandrer til Norge fra USA og med lengre opphold også i andre land gir henne spesielle forutsetninger for arbeid med kryss-kulturelle problemstillinger. Hun har i tillegg vært leder for en tolketjeneste med over
30 språk og enda flere nasjonaliteter representert. Denne praktiske erfaringsbakgrunn har hun kombinert med en faglig interesse for kultur - både organisasjonskultur og nasjonale arbeidslivstradisjoner. Hun har arbeidet med multikulturelle organisasjoner
og prosjektteam blant annet i oljesektoren.Norge har lange tradisjoner for kontakt med utlandet som handelsnasjon. Internasjonaliseringen som foregår i dag, betyr at man ikke bare handler, men også jobber med andre nasjonaliteter i langt større grad enn tidligere.
  • Hver åttende arbeidstager i Norge er utlending (Bjørnstad, 2011). 
  • Norske bedrifter internasjonaliseres i stadig større grad. Fra nesten ikke å ha hatt ansatte i utlandet, arbeider når 60% av de ansatte i de største norske virksomhetene utenfor Norge.
  • Utenlandsk eierskap i norsk næringsliv har økt dramatisk og disse bedrifter viser større sysselsettingsvekst enn de norskeide.
 
Foto: Scandivian Stock Photo
 
Foredrag, kickoff for multikulturelle team, kurs og kompetanseprogrammer,
coaching for ledere og expats.


Hva er "kulturkompetanse"?

1. Ferdigheter for håndtering av forskjellighet
- Å bevege seg fra stereotyper og anekdoter til kulturelle dimensjoner, faktabasert kunnskap og møter med individer 
- Likhetsskapende vs diversitets-verdsettende strategier
- Kommunikasjonsferdigheter og praktiske fremgangsmåter

Evt verktøy Diversity Icebreaker  www.diversityicebreaker.com


2. Kjennskap til grunnleggende kulturdimensjoner
Hierarki vs egalitaritet, individ vs gruppeorientering og andre dimensjoner
Hvordan kommer disse til uttrykk i arbeidslivet?
Forskningsbasert kunnskap om kulturklustre og nasjonale forskjeller
Hva særpreger norsk arbeidslivskultur og kan det "eksporteres"?

Evt verktøy: Cultural Perspectives Questionnaire  www.imd-cpq.org


3. Globale personlige kompetanser
Persepsjon - Relasjon - Selvledelse
(Perception Management, Relationship Management, Selv Management)

Evt verktøy: Global Competencies Inventory  kozaigroup.com/inventories/the-global-competencies-inventory-gci


4. Kjennskap til lokale skikker og kultur
- Nyttige bøker og blogger
- Å møte mennesker som kjenner begge sider godt

Undersider (1): Expat Coaching
Comments