Innsatsområder‎ > ‎

Stressmestring og personlig effektivitet

SPA...

Er spa løsningen på stressplagene mange opplever? Ikke noe galt i et opphold på spa, men det skal nok mer til enn det for å hanskes med stress. Tempoet på mange arbeidsplasser øker, informasjonsmengden eksploderer, vi skal fylle mange roller både på jobben og privat.

Bokstavene SPA står også for 3 viktige områder vi som enkeltindivider og grupper kan gjøre noe med for å mestre stress bedre:

Situasjonen
som utløser stress. Det er viktig å jobbe med selve arbeidsbelastningen. Hvordan jobbe "smartere", redusere flaskehalser og tidstyver? Hva mer kan delegeres og hva må (ned)prioriteres? Hvordan bli mer strukturert slik at vi kan oppnå det som virkelig betyr noe? Andre faktorer i situasjonen som vi vet fra forskningen påvirker opplevelsen av stress er det å kunne bestemme over egen arbeidssituasjon, ha støtte i et godt team, og være i et miljø preget av humor og kreativitet.

Persepsjon betyr hvordan vi oppfatter situasjoner. Samme situasjon kan oppfattes forskjellig av forskjellige personer, og gi ulike stressopplevelser. Ved å sette søkelys på våre tolkninger av situasjoner og våre tankemønstre, kan vi se nye måter å betrakte ting på og få nye valgmuligheter. Å utfordre oss selv på våre "må-tanker" er et sted å starte.

Aktiveringsnivå i kroppen kan vi gjøre noe med gjennom oppmerksomhetstrening, puste- og avslapningsøvelser. Trening hører også hjemme her.


Joy Buikema Fjærtoft har arbeidet med temaet stress og utbrenthet siden 80-tallet da hun skrev sin hovedoppgave om organisasjonskulturens bidrag til utbrenthet og engasjement. Hun har hele tiden vært opptatt av å unngå at problemet individualiseres, men at løsninger finnes på forskjellige plan og at man trenger tiltak på både individ- og gruppenivå.

                                               Foto: Scanstockphoto

Foredrag, kurs, coaching, projects


Teoretisk innsikt, praktiske råd og trening

Aktuelle temaer:
 • De viktigste stressteoriene
  - Krav,kontroll, støtte
  - Innsats-utbytte
 • Praktisk problemløsning for å bedre situasjonen
 • Teamets betydning
 • Det kognitive: Hensiktsmessige og
  uhensiktsmessige tolkninger og selv-
  instruksjoner
 • Oppmerksomhetstrening/mindfulness
 • Tidsstyring og personlig effektivitet
 • Selvledelse
 • Bidrag fra positiv psykologi
Comments