Kunder

Større kunder er  i kursiv.
Siden 2009 har Joy B Fjærtoft arbeidet ved Oslo universitetssykehus i 80% stilling.

        ·      Innovasjon Norge

·      Total

·      Universitetet i Oslo

·      Hydro
           - Olje og energi

           - Aluminium
           - Intern revisjon

           -
Bedriftshelsetjeneste

·      Statoil

·      StatoilHydro

·      AGA Gas

·      Oslo kommune
           - Plan- og bygningsetaten

           - Samferdselsetaten
           - Opplæringsetaten

           -
Byrådsavdelingen

·     TietoEnator Healthcare
·     Kirkens nødhjelp
·     Teknologisk institutt

·     Kongsberg Gruppen

·     FMC 
·     HELFO

 

   

   

   


   


   

   


   

   

  ·         Arbeiderpartiet

  ·         NITO

  ·         Norsk Organisasjonspsykologisk selskap (NOS)
  ·         Sirus
  ·         Amersham Health
  ·         Aker Kværner
  ·         Høgskolen i Vestfold
  ·         NTNU
  ·         NHO
  ·         Oslo Børs
  ·         Stig og Stein Idélaboratorium
  ·         Sosial- og helsedirektoratet
  ·         Helsedirektoratet
  ·         Statens landbruksforvaltning
  ·         NAV
  ·         Norsk kulturråd
  ·         Prosjekt Inkluderende arbeidsliv
  ·         Arbeidslivssentret Oslo
  ·         Montessori-skolene
  ·         Statens vegvesen
  ·         Ryenhjemmet
  ·         Delegation of the European Union to Norway

  ·         Blakstad sykehus

   

  ·         Diakonhjemmet sykehus

  ·         Akershus universitetssykehus

  ·         Aker sykehus

  ·         Politiet

  ·         Sanofi Synthelabo

  ·         Miljøverndepartementet

  ·         Kreftforeningen

  ·         Blindeforbundet

  ·         Helse og rehabilitering

  ·         Skatteetaten

  ·         Utdanningsforbundet

  ·         Forskerforbundet

  ·         Politiets fellesforbund

  ·         ISS Norge

  ·         Confex

  ·         Alna HMS-senter

  ·         Mangfold i arbeidslivet

  ·         ABM/Norsk Museumsutvikling

  ·         Medecines sans frontieres (Leger uten Grenser)

  ·         Yara

  ·         Vetco

  Comments