Om Psychology at Work

Joy Buikema Fjærtoft etablerte Psychology at Work i 2006. I tråd med nyere organisasjonsformer arbeider hun selvstendig og i nettverk der hun samarbeider med andre konsulenter og konsulentfirmaer på prosjektbasis.
 
Joy er utdannet psykolog og har 20 års erfaring som organisasjonskonsulent. Hun har arbeidet for et bredt spekter virksomheter, både private, offentlige og frivillige. I tillegg har hun flere års erfaring som leder selv - for team og for en multikulturell virksomhet med over 30 språk representert blant de ansatte.
 
Endringsprosesser, organisasjonskultur, leder- og teamutvikling, coaching og mentoring, emosjonell intelligens, fasilitatortrening, talentutvikling, kommunikasjon og kreativitet er sentrale arbeidsfelt. Joys bakgrunn gir et spesielt godt utgangspunkt for også å ivareta de krysskulturelle aspektene ved disse områdene. Kulturkompetanse er et eget satningsområde for å møte et viktig behov i dagens globale arbeidsliv.
 
Joy kom til Norge fra USA for første gang i 1974. Foruten mange år i Norge og USA i forskjellige perioder, har hun også bodd til sammen 4 år i Øst- og Vest-Tyskland. Hun er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og er godkjent spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Norsk psykologforening (NPF). Hun har studert tysk ved Universitetet i Greifswald og psykologi ved Universitetet i Bonn og St.OIaf College i Minnesota, der hun har en B.A. i engelsk og norsk språk og litteratur.
 
Siden 2009 har Joy arbeidet 80% som arbeids- og organisasjonspsykolog ved Oslo Universitetssykehus. Hun tilbyr fortsatt kurs og seminarer, utviklingsprosjekter, foredrag, coaching og veiledning gjennom eget firma.
 

 

Medlem:

 

Norsk psykologforening

 

 

 

  Norsk organisasjonspsykologisk selskap

 

 

American Psychological Association

         

Psychology at Work anvender psykologisk kunnskap kombinert med mange års praktisk, jordnær erfaring for å oppnå bedre resultater for enkeltindivider, grupper og organisasjoner i arbeidslivet.

 Arbeidsformen kan være seminarer, utviklingsprogrammer, prosjekter, foredrag, teamsamlinger, individuell eller gruppecoaching.