Testverktøy

Bruk av tester gjør at utviklingsprosesser kommer raskere i gang

Med bakgrunn i psykologi vet vi hva som kreves av tester for at de skal holde mål vitenskapelig (reliabilitet, validitet, normgrunnlag), samt gjøre praktisk nytte for seg på en forsvarlig måte. 


Diversity Icebreaker 
Dette elegante, lille norskutviklede verktøyet har Joy Buikema Fjærtoft arbeidet med siden 2000 og er ikke overrasket over at den etterhvert har oppnådd internasjonal suksess og er oversatt til 19 språk (se lenken nedenfor). Joy har brukt den i utallige seminarer om samarbeid og kommunikasjon, i større utviklingsprogrammer,og for kryss-kulturell kompetanseutvikling og oppstart av prosjekter. Skaper engasjement og mye latter, refleksjon og bedre utnyttelse av forskjellighet.

http://www.human-factors.no/tester/diversity_icebreaker/om.aspx


Global Competencies Inventory 
GCI måler ferdigheter som er viktig i en globalisert verden, hvor det kreves at man møter og arbeider med mennesker fra kulturer og miljøer som er forskjellig fra de man er vant med. En hovedfaktor handler om selv-ledelse, en annen om relasjoner. I tillegg er det en viktig faktor som går på persepsjon og hvordan man oppfatter situasjoner. Joy ble sertifisert ved IMD i Lausanne og har brukt GCI i gruppeprogrammer og individcoaching for å heve deltakernes kulturkompetanse.

http://kozaigroup.com/inventories/the-global-competencies-inventory-gci/


BarOns EQ-i 
EQ.i er den første vitenskapelig dokumenterte og mest utbredte testen for emosjonell/sosial intelligens: Å være seg bevisst og kunne håndtere egne og andres følelsesmessige reaksjoner, å bygge relasjoner, takle utfordringer. Disse evnene kan videreutvikles, blant annet gjennom kognitiv trening. Joy har brukt EQ-i i mange utviklingsprogrammer og i coaching. I mange år var hun sertifiseringsansvarlig i Norge for EQ-i.

http://www.human-factors.no/tester/baron_eq-i.aspx


                                                                                  Foto: YayMicro

Team Performance Inventory & Leaderfeedback
TPI+Lederfeedback er verktøy som måler hvordan teamet fungerer
basert på hvert enkelt teammedlems anonyme vurdering,  
sammenlignet med normgrunnlaget. Den tar for seg team
forutsetninger, prosesser, og resultater som vi vet fra forskningen er 
viktige for at team lykkes. I tillegg kan man om ønskelig få en vurdering
av teamlederen. Joy har brukt dette verktøyet mye i team- og leder-
utvikling. Prøv grensesnittet online her:

http://www.human-factors.no/tester/tpi__lederfeedback%E2%84%A2.aspxJoy Buikema Fjærtoft er også sertifisert i:

Cattell's 16 PF
Global Personality Inventory GPI
TCI - Team Climate Inventory
KarrierekorteneComments